Praktijksessies


Praktijksessie
13:30 - 14:45

1.1 De praktijk van PepsiCo: de arbeid hygiënische strategie en gedrag


Uit de arbeid hygiënische strategie volgt: eerst de bron aanpakken, daarna zijn andere maatregelen mogelijk. Zijn gedragsmaatregelen dus eigenlijk tweederangs? Staat deze strategie een veranderkundige en gedragsgerichte aanpak in de weg?

In deze praktijksessie ervaart u dat 'compliant' zijn in de praktijk niet op gespannen voet hoeft te staan met intrinsieke motivatie. Hierbij staat het praktijkvoorbeeld van PepsiCo en het ‘Best ever Bol’ programma centraal. Dit meerjarenprogramma werkt als filter om wettelijke eisen te kanaliseren. Het is een paraplu die medewerkers beschermt en een eigen identiteit creëert, saamhorigheidsgevoel en participatie op de werkvloer.
In dit praktijkverhaal hoort u hoe een multidisciplinair team dit programma bij Pepsi Co heeft vorm gegeven en wat het betekent voor het gedrag op de werkvloer.

Arnoud Hemkes - EHS Manager West Europe Region van PepsiCo

Marcel Balm - zelfstandig opleidingsadviseur, veranderkundige, trainer en coach.

Praktijksessie
13:30 - 14:45

1.2 Hoe emotie gedrag beïnvloedt


In uw vak krijgt u als professional te maken met emotie. U maakt bedreigende of schokkende gebeurtenissen mee. Agressie en geweld. Of u moet een dodelijk ongeval onderzoeken.

Ook bij werknemers spelen emoties een rol. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. De manier waarop u en uw organisatie emoties kanaliseert, beïvloedt de kwaliteit van uw werk en het gedrag van de werknemers.

Ervaringsdeskundige Oeds van der Wal staat samen met u stil bij emoties bij uzelf en op de werkvloer. Hoe werkt dat in de praktijk? Oeds laat zien hoe u ervoor zorgt dat emoties de kwaliteit van uw werk als professional niet in de weg zitten. Hoe u samen met uw organisatie emoties boven tafel krijgt en een plek geeft. Geen pasklaar antwoord, maar om te reflecteren: "hoe voelt dat nou?" En als het niet goed voelt: "wat doe ik daar dan mee?"

Oeds van der Wal - adviseur Kenniscentrum Aboma bv

Praktijksessie
13:30 - 14:45

1.3 Meer veiligheid met minder maatregelen


Gezond boerenverstand laat ons geregeld in de steek bij het beoordelen of een maatregel de gewenste risicoreductie oplevert. Zo hebben automobilisten die een antislipcursus volgden 12% meer kans om een ongeval te krijgen. In plaats van het risico te reduceren, leidt deze maatregel juist tot meer onveiligheid. Hidde de Jong onderzocht meer voorbeelden van maatregelen die averechts werken.

In deze praktijksessie bespreekt Hidde de Jong een aantal van deze voorbeelden. Met daarbij telkens een algemene regel waarom dit type maatregel contraproductief werkt. U leert systematisch bewijs te verzamelen voor de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen. U hoort welke negen vragen u kunt stellen bij het invoeren van nieuwe maatregelen of het evalueren van bestaande maatregelen. Daardoor krijgt u voldoende veiligheid voor uw euro: meer veiligheid met minder, effectievere, maatregelen. Hidde onderzoekt momenteel of het volgen van deze algemene regels leidt tot meer risicoreductie dan het niet-volgen van deze regels. De resultaten van deze sessie zijn daarom vooral praktisch.

Hidde de Jong - docent Integrale Veiligheidskunde Avans Hogeschool

Lid van de NVVK, NVVA of BA&O?

U neemt met korting deel aan dit congres.

Abonneekorting

Abonnees van Vakmedianet genieten korting. O.a.abonnees van Vakblad Arbo, Praktijkblad Veiligheid & Preventie, PW., OR informatie, Zorginstellingen, KIZ en Sigma.

PE-punten

1 punt voor AH en VK    

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.