Programma


09:30 - 10:00Ontvangst

Ontvangst deelnemers met koffie en wat lekkers

 

10:00 - 10:10Plenair

Welkom en opening door dagvoorzitter Viola van Guldener

10:10 - 10:40Plenair

Regels en het stimuleren van gewenst gedrag

Gewenst gedrag op de werkvloer willen we vaak stimuleren met regels en sancties. Maar u kan en wilt medewerkers niet altijd in de gaten houden.
Dit roept een serie belangrijke vragen op:

-Hoe effectief zijn regels en sancties als we het gedrag niet monitoren?
-Wat bepaalt de naleving van regels?
-Hoe kunnen we dat verbeteren?

Kees Keizer beantwoordt deze vragen aan de hand van verschillende wetenschappelijke gedragsstudies en voorbeelden. Daarbij zoekt hij de tegenstelling tussen "wat denken we dat mensen motiveert" en: "wat motiveert ze nou echt?"
Kees geeft overzicht: de analyse van ‘wat is het probleem’ en wat moet ik dan doen?.

Dien bij uw aanmelding uw eigen leervraag in! Kees verwerkt deze input van de deelnemers zoveel mogelijk in zijn betoog.

Dr. Kees Keizer - faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RU Groningen en zelfstandig consultant

10:40 - 11:10Plenair

Laat het ego niet langer gedragsverandering blokkeren

Fundamentele denkfouten verklaren het veel te geringe effect van goedbedoelde trainingen en interventies. Oorzaak: ze zijn niet geworteld in de onmisbare psychologische kennis voor blijvende gedragsverandering.

Maar hoe kunt u mensen dan dieper raken? Jules Heijneman leert u meer over de werking van het ego. Over hoe u kunt omgaan met het soms uiterst subtiele rechtvaardigen van ongewenst gedrag. Die kennis spaart tijd en energie en levert veel op.

Jules Heijneman werkt al jaren vanuit deze feiten over gedragsverandering. Diepgaand maar ook met veel humor. U hoort onder andere hoe werknemers met plezier de dialoog aangaan. Een van de belangrijkste psychologen van Stanford University, prof. Zimbardo, heeft veel lof voor deze manier van werken. In deze presentatie zal Jules een verassend concept presenteren waarin we ons allemaal zullen herkennen!

Jules Heijneman - organisatiepsycholoog en zelfstandig adviseur

11:10 - 11:30Pauze

 

11:30 - 12:00Plenair

Gedrag en risicoperceptie

Werknemers en hun bazen maken zich heel veel zorgen over straling, asbest en terreur, maar zijn juist te nonchalant met de grote risico’s, zoals vallen van hoogte en aanrijdingen. Dit intuïtieve denken over risico’s volgt vaste patronen. Zo zijn de meeste mensen onevenredig bang voor gevaren die ze zelf niet goed kennen of niet kunnen beïnvloeden.

Omdat die risicoperceptie zo hardnekkig is, kun je van training en communicatie geen wonderen verwachten. Technische voorzieningen en organisatorische maatregelen lijken vaak effectiever.

Toch kunnen we door planmatige en zorgvuldige communicatie de veiligheid vergroten. Begrip van risicoperceptie, van posities en belangen van betrokkenen en van effectieve methoden zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Organisatie – Techniek – Gedrag: De Veiligheidsdriehoek.
Tjabe Smid gaat in op de driehoek: want misschien is het wel niet het gedrag maar juist een van de andere factoren die de sleutelrol speelt.

Tjabe Smid - Emeritus hoogleraar Arbeidsomstandigheden bij VU medisch centrum en Amsterdam Public Health research institute

12:00 - 12:45Plenair

Weg met de vaste structuur: Semco en veiligheid

Stel, iedereen in uw organisatie vindt veilig en gezond werken vanzelfsprekend. U hoeft er niet constant op te hameren. Dus: weg met de vaste structuur! Hoe krijgt u dat voor elkaar?

Allard Droste realiseert veiligheid en gezondheid in zijn metaalverwerkingsbedrijf Aldowa dankzij zo weinig mogelijk regels, maar met vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Allard vertelt hoe hij dat in de praktijk aanpakt. Hoe hij de grote omslag realiseerde van hiërarchisch naar samensturend. Met een ziekteverzuim dat daalde van 7 naar de 2%. En een omzet die steeg van 2,5 naar 12 miljoen.

Zijn geheim: richt het in zoals je zelf ook het liefst zou werken.
Uw kans om te horen hoe het ook eenvoudiger kan!

Allard zoekt steeds de interactie met de zaal en geeft u alle gelegenheid om vragen te stellen.

Allard Droste - eigenaar Aldowa en auteur van 'Semco in de Polder'

12:45 - 13:45Pauze

Lunch

13:30 - 14:45Praktijksessies 1

Eerste ronde praktijksessies

U maakt een keuze uit 1 van de 3 praktijksessies in deze ronde

1.1 De praktijk van PepsiCo: de arbeid hygiënische strategie en gedrag

1.2 Hoe emotie gedrag beïnvloedt

1.3 Meer veiligheid met minder maatregelen

14:45 - 15:15Pauze

 

15:15 - 16:15Praktijksessies 2

Tweede ronde praktijksessies

U maakt in deze ronde een keuze uit een van de drie sessies

2.1 Praktijksessie Siemens: gedrag blijvend verbeteren met "hein"

2.2 Gedrag en individuele verschillen

2.3 Robotics & Artificial Intelligence

16:15 - 17:15Borrel

Napraten onder het genot van een borrel

Voor wie?

  • Managers met veiligheid in hun takenpakket
  • Veiligheidskundigen
  • HSEmanagers
  • Riskmanagers
  • Preventiemedewerkers
  • Medewerkers veiligheidsregio's en risicomanagement
  • Inkopers met affiniteit veiligheid
  • Managers met affiniteit veiligheid

Abonneekorting

Abonnees van Vakmedianet genieten korting. O.a.abonnees van Vakblad Arbo, Praktijkblad Veiligheid & Preventie, PW., OR informatie, Zorginstellingen, KIZ en Sigma.

PE-punten

1 punt voor AH en VK    

Lid van de NVVK, NVVA of BA&O?

U neemt met korting deel aan dit congres.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.